top of page
Dolfijn jaren 20 - 1.png

Een uniek schip

Het Lemsteraakjacht ‘Dolfijn’ werd in 1929 bij scheepswerf Dirk de Boer in De Lemmer gebouwd voor M. Sanders uit Amsterdam. De scheepswerf Gebroeders De Boer was in 1925 opgeheven. Dirk de Boer zette het bedrijf voort met zijn zoon Arie. Na vier jaar kregen zij de opdracht een groot aakjacht te bouwen volgens het lijnenplan van de ‘Trekvogel’ die de gebroeders De Boer in 1913 hadden gebouwd. Het schip kreeg de naam 'Dolfijn'.

Fleet

Dolfijn

Ontwerp      A. de Boer
Bouw            De Boer, Lemmer, 1929
Eigenaar     fam. Kraaijenhagen
Afmeting    17,54 x 4,56 m
Gewicht      39,11 ton

Het bouwen van een luxe jacht was geen gebruikelijk werk voor de Gebroeders De Boer in Lemmer. In 1929 werd bij de bouw van het Lemsteraakjacht 'Dolfijn' daarom geregeld, dat de kwaliteit tijdens de bouw werd bewaakt door een externe expert, dhr. H. Groen. Het contract vangt aan met: “Bestek en Contract van de Firma Gebr. De Boer, Scheepsbouwers te De Lemmer, waarnaar zij zullen bouwen een lux vaartuig, model Lemmerjacht, voor den Heer M. Sanders, gedomiciliëerd te Amsterdam, onder toezicht en aanwijzingen van den Heer H. Groen, optredend als Expert voor uitbesteden”. De kuip zal met teakhout betimmerd worden, evenals de salon, waarbij het zichtbare gedeelte aan de binnenzijde van de kasten grenenhout wordt gebruikt  en het lak- en schilderwerk zal vooral volgens de hoogste standaard worden uitgevoerd.

Destinations
Dolfijn gewogen.png

De Dolfijn gewogen

In 1999 werd een serie lemsteraken gewogen en beschreven in het blad 'Spiegel der Zeilvaart'. Dolfijn was de oudste aak uit deze serie. Relatief smal op de waterlijn daardoor een vol en diep onderwaterschip. De Boer besteedde veel zorg aan het fraai laten verlopen van de huidgangen.

https://www.ssrp.nl/publicaties/uit-het-stamboek/publicaties-over-scheepstypes/dertig-lemsteraken-gewogen

Uit de archieven

Dolfijn jaren 70.png
Anker 1
bottom of page